குன்றிமணியின் அற்புத பயன்கள் | Wonder Herb KUNDRIMANI

 

இயற்கை வைத்தியர் டாக்டர் ரேவதி வழங்கும்

குன்றிமணியின் அற்புத பயன்கள் | Wonder Herb KUNDRIMANIvideo link


Wonder Herb KUNDRIMANI குன்றிமணியின் அற்புத பயன்கள்

by

Dr.S.Revathi's Vlog


Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்