சொல்லை வைத்து சூதாடுதல்/அமிர்தம் சூர்யா

 அமிர்தம் சூர்யாவின் இன்றைய கருமாண்டி ஜங்சனில்

சொல்லை வைத்து சூதாடுதல் I Amirtha Surya I Karumaandi Junction

video link
byComments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்