உன் அன்பில் நான் பெண் என்பதையே மறந்திருக்கிறேன்|ஆண் பெண்

 

,இன்றைய நயினாரின் உணர்வுகளில்உன் அன்பில் நான் பெண் என்பதையே மறந்திருக்கிறேன்|ஆண் பெண்

ஆண் பெண் நட்பின் உணர்வுகளை சொல்லும் இந்த கவிதைComments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்