தனிமையும் வெறுமையும்|தனிமை கவிதை

 

இன்றைய நயினாரின் உணர்வுகளில்

தனிமையும் வெறுமையும்|தனிமை கவிதை

வெறுமையை விரட்ட முடியாத முதியோர்களின் உணர்வை சொல்லும் இந்த தனிமை கவிதை


Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

சளி மற்றும் இருமல் குணமாக்கும் இயற்கை மருத்துவம்

நீலமணி கவிதைகள்