வானவில்! /உமாசங்கர் அவர்களின் கவிதைகள்
 

வானவில்!/

உமாசங்கர் அவர்களின் கவிதைகள்
வான்கதிரை ஊசியாக்கி

வருமழையில் நூலெடுத்து

வெட்டவெளி மணி சேர்த்து

வானம் கோர்த்தவடிவான

வண்ண வண்ண மணிஆரம்

வானவில்!


உமாசங்கர்


Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

சளி மற்றும் இருமல் குணமாக்கும் இயற்கை மருத்துவம்

நீலமணி கவிதைகள்