மனைவிகண்களுக்கு மட்டும் சந்நியாசியாக தெரிந்த கதை

 சுமிதா ரமேஷ் 

அதான் ஆன்மிகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றுமனைவிகண்களுக்கு மட்டும் சந்நியாசியாக தெரிந்த கதை
video link courtesy


Aadhan Aanmeegam

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

சளி மற்றும் இருமல் குணமாக்கும் இயற்கை மருத்துவம்

நீலமணி கவிதைகள்