ஹூவர் அணை மீது காற்றில் மிதக்கும் பொருட்கள்;

 

ஹூவர் அணை மீது காற்றில் மிதக்கும் பொருட்கள்; புவிஈர்ப்பு விசை தோற்றுப் போவது ஏன்.
விண்வெளியில், புவிஈர்ப்பு விசை இல்லாததால் பொருட்கள் காற்றில் மிதக்கும் என்பதை அனைவரும் அறிவோம். ஆனால், பூமியில் ஈர்ப்பு விசை இல்லாத இடம் ஒன்றைபற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இங்கு உயரத்தில் இருந்து எதையாவது தூக்கி எறியும்போது அது தரையில் விழாமல் காற்றில் மிதக்க தொடங்குகிறது. விஞ்ஞானிகளும் இப்படி ஒரு சம்பவத்தை கண்டு வியந்துள்ளனர்.

புவிஈர்ப்பு இங்கே வேலை செய்யவில்லை!

புவிஈர்ப்பு வேலை செய்யாத அந்த அதிசய  இடம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறது. ஆம், அமெரிக்காவின் ஹூவர் அணை தான் அந்த அதிசய இடம். கொலராடோ ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ள ஹூவர் அணை அமெரிக்காவின் (America) நெவாடா மற்றும் அரிசோனா மாநிலங்களின் எல்லையில் அமைந்துள்ளது. ஹூவர் அணையின் அமைப்பின் காரணமாக, புவி ஈர்ப்பு விசை வேலை செய்யாமல் இங்குள்ள பொருட்கள் காற்றில் மிதக்கத் தொடங்குகின்றன.

விண்வெளியில், புவிஈர்ப்பு விசை இல்லாததால் பொருட்கள் காற்றில் மிதக்கும் என்பதை அனைவரும் அறிவோம். ஆனால், பூமியில் ஈர்ப்பு விசை இல்லாத இடம் ஒன்றைபற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இங்கு உயரத்தில் இருந்து எதையாவது தூக்கி எறியும்போது அது தரையில் விழாமல் காற்றில் மிதக்க தொடங்குகிறது. விஞ்ஞானிகளும் இப்படி ஒரு சம்பவத்தை கண்டு வியந்துள்ளனர்.

புவிஈர்ப்பு இங்கே வேலை செய்யவில்லை!

புவிஈர்ப்பு வேலை செய்யாத அந்த அதிசய  இடம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறது. ஆம், அமெரிக்காவின் ஹூவர் அணை தான் அந்த அதிசய இடம். கொலராடோ ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ள ஹூவர் அணை அமெரிக்காவின் (America) நெவாடா மற்றும் அரிசோனா மாநிலங்களின் எல்லையில் அமைந்துள்ளது. ஹூவர் அணையின் அமைப்பின் காரணமாக, புவி ஈர்ப்பு விசை வேலை செய்யாமல் இங்குள்ள பொருட்கள் காற்றில் மிதக்கத் தொடங்குகின்றன.

ஹூவர் அணையின் உயரம் 726 அடி. ஹூவர் அணையின் அடிப்பகுதியின் தடிமன் 660 அடி, இது இரண்டு கால்பந்து மைதானங்களுக்கு சமம். ஹூவர் அணை கட்டப்பட்ட கொலராடோ நதி என்று பெயரிடப்பட்டது, அதன் நீளம் 2334 கிலோமீட்டர்.

ஹூவர் அணை 1931 மற்றும் 1936 க்கு இடையில் அமெரிக்காவில் கட்டப்பட்டது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஹூவர் அணை அமெரிக்காவின் 31வது ஜனாதிபதியான ஹெர்பர்ட் ஹூவரின் நினைவாக பெயரிடப்பட்டது.


thanks:https://zeenews.india.com/


Comments

Popular posts from this blog

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,