சரி என்று சொல்லு/கவிதை

 
சரி என்று சொல்லு

என் கனவு நீ என்று... சரி என்று சொல்லு என் வாழ்வு உன்னோடு என்று.. சரி என்று சொல்லு என் ஜீவன் நீ என்று... சரி என்று சொல்லு என் கவிதை நீ என்று... சரி என்று சொல்லு சகலமும் நீ தான் என்று.... கலா

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரி