வீட்டை உணர்வுரீதியாகதான் பெண் பார்ப்பாள் | சக்திஜோதியின் சங்கப்பெண் கவிதைகள் 10, 11

 

வீட்டை உணர்வுரீதியாகதான் பெண் பார்ப்பாள் | சக்திஜோதியின் சங்கப்பெண் கவிதைகள் 10, 11 | ஆண்டன் பெனி


சக்திஜோதியின் சங்கப் பெண் கவிதைகள் 10, 11 | நூல் அறிமுகம் | கலந்துரையாடல் | நூல்வெளி | வாசிப்பவர் மதுமிதா

Madhumitha's Kaatruveli

Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி

சுவை புதிது, சொல்புதிது, வளம் புதிது, பொருள் புதிது,