வீட்டை உணர்வுரீதியாகதான் பெண் பார்ப்பாள் | சக்திஜோதியின் சங்கப்பெண் கவிதைகள் 10, 11

 

வீட்டை உணர்வுரீதியாகதான் பெண் பார்ப்பாள் | சக்திஜோதியின் சங்கப்பெண் கவிதைகள் 10, 11 | ஆண்டன் பெனி


சக்திஜோதியின் சங்கப் பெண் கவிதைகள் 10, 11 | நூல் அறிமுகம் | கலந்துரையாடல் | நூல்வெளி | வாசிப்பவர் மதுமிதா

Madhumitha's Kaatruveli

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

சளி மற்றும் இருமல் குணமாக்கும் இயற்கை மருத்துவம்

நீலமணி கவிதைகள்