பிரபஞ்சத்தின் முதல் மாற்று திறனாளி ../

 இன்றைய கருமாண்டி நிலையத்தில்

அமிர்தம் சூர்யாபிரபஞ்சத்தின் முதல் மாற்று திறனாளி யார்? I Amirtham Surya I Karumaandi JunctionbyComments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

சளி மற்றும் இருமல் குணமாக்கும் இயற்கை மருத்துவம்

நீலமணி கவிதைகள்