கவலை

 பார்க்காத வரைக்கும் கவலையில்லை

பார்த்தபின்  மீண்டும் பழகவேண்டுமென கவலை

பழகிய பின் பிரிவோமே எனக்கவலை

நான் உன்னை பார்க்காமலே இருந்திருக்கலாம்


உமாதமிழ்


Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

சளி மற்றும் இருமல் குணமாக்கும் இயற்கை மருத்துவம்

நீலமணி கவிதைகள்