முருகு தமிழ் | உலக மகளிர் தினம் பாடல் | கவிஞர் ச.பொன்மணி/ மகளிர் தினம் 2022

 முருகு தமிழ் | உலக மகளிர் தினம் பாடல் | கவிஞர் ச.பொன்மணி/ 


video link
முருகு தமிழ் | உலக மகளிர் தினம் பாடல் | கவிஞர் ச.பொன்மணி | women's day song | s.ponmani

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்