மறந்து போன முகவரி

 


மறந்து போன முகவரி

மரித்து போன ஞாபகங்கள்

புதைக்கப்பட்ட உன் நினைவுகள் எழுதப்படாத

காகிதமாய் என் மனது 

ஏன் இந்த மாற்றங்கள்

வாழ்வில் ?? 


போராட்டம் நிறைந்த

வாழ்வில் மனம் வீசும்

மலராய் வந்தாய் என்

வாழ்வில் வந்த சுவடே

தெரியாமல் சென்றது

ஏனோ ..கலையாமல் நின்றேன்... நீ பூசிய வண்ணங்களால் ..கவிழ்ந்து போனேன் ...கலைந்தது என் கனவு.. 


கலா


Comments

Popular posts from this blog

காது பிரச்சனைகளை முற்றிலும் குணமாக்கும் மருள் கற்றாழை

ஆரஞ்சுப் பழத்தின் பயன்கள்:

இந்திய இதழியலின் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவருமான ராமானந்த சட்டர்ஜி