Wednesday, March 2, 2022

வேண்டாம் போர்|no war|Nynarin Unarvugal

இன்றைய நயினாரின் உணர்வுகளில் வேண்டாம் போர்|no war|Nynarin Unarvugalvideo link
No comments:

Featured Post

இரண்டு கால்களும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில்மாணவி சிந்துக்கு பரீட்சை எழுத ஆம்புலன்ஸ் வசதி

  மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்து இரண்டு கால்களும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது வீட்டில் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறார் சிந்து. தனது 12-ம் வ...