ஓவியர் மாருதி அவர்கள் , 13-5-2022 அன்று வரைந்த மக்கள் திலகத்தின் படம்

 


பிரபல ஓவியர் மாருதி அவர்கள் ஏழு நாட்கள் முன்னர், 13-5-2022 அன்று வரைந்த மக்கள் திலகத்தின் படம். ஓவிய மேதை மாருதி அவர்களுக்கு நன்றி

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்