மயில் இறகாய்

 மயில் இறகாய்

வருடி செல்கிறாய்

உன் வசீகர பேச்சில்

மயங்கி தான் போனேன் 

நானும்..நீ நடக்கையில்

மனமோ தந்தி 

அடிக்கிறது தாவி

செல்கின்றது 

உன் நினைவுகள்உன் கன்னத்தில்

விழும் குழியில்

கவிழ்ந்தேனடி

கட்டுமரமாய்

இருந்து கரை

சேர்ப்பாயா?? 


நித்திரையிலும்

என் கண்களில்

ஓளிர்வது நீ

அல்லவா ..
கலா

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரி