யாரும் பயங்கரவாதியில்லை

 


எந்த இந்துவும்

பயங்கரவாதியாக இருப்பதில்லை.
அப்படி இருந்தால்,
அவன் உண்மையான இந்து இல்லை.
எந்த இஸ்லாமியனும்
பயங்கரவாதியாக இருப்பதில்லை.
அப்படி இருந்தால், அவன்
உண்மையான இஸ்லாமியன் இல்லை.
எந்த கிருஸ்துவனும்
பயங்கரவாதியாக இருப்பதில்லை.
அப்படி இருந்தால், அவன்
உண்மையான கிருஸ்துவன் இல்லை.
எந்த பவுத்தனும்
பயங்கரவாதியாக இருப்பதில்லை.
அப்படி இருந்தால்,
அவன் உண்மையான பவுத்தன் இல்லை.
எந்த சீக்கியனும்
பயங்கரவாதியாக இருப்பதில்லை.
அப்படி இருந்தால்,
அவன் உண்மையான சீக்கியன் இல்லை.
எந்த ஜைனனும்
பயங்கரவாதியாக இருப்பதில்லை.
அப்படி இருந்தால்,
அவன் உண்மையான ஜைனன் இல்லை.
எந்த நாத்திகனும்
பயங்கரவாதியாக இருப்பதில்லை.
அப்படி இருந்தால், அவன்
உண்மையான நாத்திகன் இல்லை.
உண்மை இப்படி இருக்கையில்,
"எல்லாத்தரப்பினரும்"
பயங்கரவாதச்செயல்கள் செய்ததற்கு
வலுவான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றனவே
அது எப்படி...?
அதன் காரண காரியங்கள் என்ன...?
அவரவர் மதத்தைப்பற்றிய
புரிதல் இல்லாமை, கல்லாமை,
அவரவர் பிறப்பும்,
தாய் தந்தையரின் வளர்ப்பும் சரியில்லாமை,
அரசியல்வாதிகள்
தங்களின் சுயலாபத்துக்காகச்செய்யும்
பிரித்தாளுமை...
- ராஜ்கிரண் முகநூல் பதிவில்

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்