தமிழ் நாடுஅரசு. அனைத்து துறை ஓய்வு ஊதியர் சங்கத்தின் மாநிலந்த ழு விய பெருந்திரள் முறையீடு

தமிழ் நாடு அரசு. அனைத்து துறை ஓய்வு ஊதியர் சங்கத்தின் ஓய்வு ஊதியம் குறித்து 

சென்னயில் மாநிலந்த ழு விய பெருந்திரள் முறையீடு
நேற்று நடைபெற்றது
அதன் நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்கள்

 

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்