பூமத்தியரேகைப் பகுதிகளில் பகலும் இரவும்


 ஜூன் 21 ஆகிய இன்று பூமத்தியரேகைப் பகுதிகளில் பகலும் இரவும் சமமான நேரத்தில் இருக்கும்.. அதாவது பகல் 12 மணி நேரம். இரவும் 12 மணி நேரமிருக்கும். வட துருவமான ஆர்க்டிக் பகுதிகளில் 24 மணி நேரமும் பகல்தான். தென் துருவமான அண்டார்டிகாவில் 24 மணி நேரமும் இருள் மட்டுமே இருக்கும். Solstice என்பதை தமிழில் 'கதிர் திருப்ப நாள்' என்று சொல்லலாம்Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்