பிரெஞ்சு புரட்சி

 


பிரான்சு நாட்டில் கொடுங்கோல் மன்னராட்சி முறைக்கு எதிராக மக்களைக் கிளர்ந்தெழ செய்த பிரெஞ்சு புரட்சி துவங்கியது.1789, ஜூலை 14 - –பாரிஸ் மக்கள் பாஸ்டில் சிறையைத் தகர்த்து சிறைக் கைதிகளை விடுவித்து இராணுவத் தளபாடங்களைக் கைப்பற்றினர்.


Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு