விநாயகர் சதுர்த்தி புதிய பாடல்/.பிள்ளையார் சுழி போட்டு | கவிஞர் முனைவர் ச.பொன்மணி |


முருகு தமிழ் | விநாயகர் பாடல் | பிள்ளையார் சுழி போட்டு | கவிஞர் முனைவர் ச.பொன்மணி |

.

விநாயகர் சதுர்த்தி

புதிய பாடல்.


video link

கவிஞர் முனைவர் ச.பொன்மணி 

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு