ஆக்சிஜன் தனிமம், கண்டறியப்பட்ட நாள் 


ஆக்சிஜன் தனிமம், கண்டறியப்பட்ட நாள் இன்று (1774).

1774 - பிரிட்டன் விஞ்ஞானி -அறிவுக்கடல் ஜோசஃப் பிரீஸ்ட்லி (Joseph Priestley) ஆக்சிஜன் வாயுவைக் கண்டுபிடித்தார். சுவீடனைச் சேர்ந்த கார்ல் வில்லெம் சீலெ (Carl Wilhelm Scheele) என்ற வேதியிலாளர் 1772லேயே ஆக்சிஜனை எரிவதற்கு உதவும் வாயு என்று கண்டுபிடித்தார். ஆனாலும் இதுதொடர்பாக இவர் எழுதிய "வாயுவும் தீயும் தொடர்பான நூல்" என்ற ஆய்வுக்கட்டுரை 1777ல்தான் வெளியானது. 1774லேயே ஜோசஃப் பிரீஸ்ட்லி கண்டுபிடிப்பை வெளியிட்டுவிட்டதால் ஆக்சிஜன் அவரது கண்டுபிடிப்பாகவே வரலாற்றில் பதிவாகியது

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரி