வியாழன் கோளின் புதிய படத்தை வெளியிட்டுள்ளது நாசா

 


வியாழன் கோளின் புதிய படத்தை வெளியிட்டுள்ளது நாசா.*

ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி மூலம் எடுக்கப்பட்டுள்ள புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் வியாழனின் 2 நிலாக்கள், வியாழனை சுற்றி 2 வளையங்கள் இருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது.

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு