அடொல்ஃப்ஹிட்லர் ஜெர்மனியின் சான்சலர் (chencellor )

 


வரலாற்றில் இன்று - ஆகஸ்ட்' 2, 1934 - அடொல்ஃப் ஹிட்லர் ஜெர்மனியின் அதிபரானார். ஜெர்மனியின் ஜனாதிபதி (President ) ஹிண்டன்பர்க் மரணத்தை தொடர்ந்து அந்நாட்டின் ராணுவ தளபதியாயிருந்த அடொல்ஃப்ஹிட்லர் ஜெர்மனியின் சான்சலர் (chencellor ) அதாவது அதிபர் என்று தன்னை அறிவித்துக் கொண்டார்.அன்று முதல் ஹிட்லரின் சர்வாதிகார நடவடிக்கைகள் துவங்கின

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்