அம்பத்த்துரில் நடைபெற்றமாண்புமிகு முதமைச்சரின் முன் காப்போம் திட்டம்

  

Manbumigu

muthalamaicharin

 varumun kappom thittam ( VKT) 

Mega medical camp at Ebenezer Marcus school, Ambattur 

. started with yoga demo for public


by madesh crri

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு