உலக வாழ்விட தினம்

 

உலக வாழ்விட தினம்:

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் மாதத்தின் முதல் திங்கட்கிழமை உலக வாழ்விட தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.
எதிர்கால நகரங்கள் மற்றும் நகரங்களை வடிவமைப்பது அனைவரின் பொறுப்பு என்பதை உலக மக்களுக்கு நினைவூட்டுவதற்காக இந்த நாள் ஐநாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு