மகிஷாசுரமர்த்தினி/கவிதை../- தஞ்சைதவசி

 
பொம்மை அரசர்கள் போதிசத்துவராக முடியாது

போகத்தின் தாளத்தில் பிசகிய விருவுப் பூனைகள்
பிணமாக இருந்த பிணம் நாறுகிறது கிழிசல்மனம்
தீர்த்துக்கட்டும் நடனம் மேய்ப்பர்கள் சுயவடிவம்
மாகாளி சிவப்பின்தீவிரம் பதறும் பூமியின் தாழ்ப்பாள்
களமாடும் திரிசூலி அரூபத்தில் மகிஷாசுரமர்த்தினி
அஞ்சுவதும் அடிபணிவதும் அடிமாட்டுத் தொழுவம்
போரில் காயங்கள் வலிப்பதில்லை அகாலம் விடியும்
கலாச்சாரத்தின் கட்டுக்கதை காமத்தின் நிறம் நீலம்
கட்டுமான வித்தகம் நிலையற்ற ஸ்திதி கழுகின்தடம்
புனைவில் நடமாடும் கடவுள்கள் போதும்பா நடிப்பு
அச்சத்துடன் நிகழ்காலம் விழித்திருக்கும் விளக்குகள்- தஞ்சைதவசி -

Comments

Popular posts from this blog

:இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள்? வாழ்வியல் முறையை மாற்றுங்கள்!

“சமயம் வளர்த்த தமிழ்” என்னும் தலைப்பில் திரு என்.அசோகன் கூடுதல் பதிவாளர் (ஓய்வு )அவர்களின் சொற்பொழிவு

சிறுநீர் அடங்காமைக்கு ( urinary incontinence) யோக மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்